Республика Замбия


Coordination nationale

Адрес: c/o Commission nationale pour l’UNESCO, P.O. Box 50619, Lusaka, ZAMBIE

Телефон: +(2601) 254 340

Факс: +(2601) 254 340

Email: ncunesco@zamnet.zm

Координатор: Ms Hilda Milumbe Sinywibulula.